POLITIKA ZASEBNOSTI

 

Družba Orthodontica zobozdravstvo skrbno varuje vašo zasebnost in vaše osebne podatke. Kontaktni podatki upravljavca so: Orthodontica zobozdravstvo d.o.o., V boršt 11, 1235 Radomlje. Namen politike zasebnosti določa osnovo, na kateri bodo temeljili vsi podatki, pridobljeni ali priskrbljeni z vaše strani, ki jih bomo obdelovali v okviru izvajanja naših storitev.

ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

1. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo?

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani www. sprogar.si, omogočajo zagotavljanje naših vsebin in storitev ter kolikor je to potrebno za zagotavljanje delovanja spletne strani. Obdelava osebnih podatkov uporabnikov poteka le s soglasjem uporabnikov, ter v primerih, če obstaja druga pravna podlaga (pogodba, zakonit interes, ipd.). V primerih, ko predhodnega soglasja iz dejanskih razlogov ni bilo mogoče pridobiti, je obdelava dovoljena v skladu z zakonom.

2. Kateri osebni podatki se zbirajo (namen, pravna podlaga, obseg, trajanje, ugovor in odstranitev)?

a) Za zagotavljanje spletnega mesta in ustvarjanje dnevniških datotek

Namen: Začasno hranjenje IP naslova prek sistema je nujno potrebno, da se spletno mesto naloži na računalnik uporabnika, v tem času se tako hrani tudi IP naslov. Podatki se uporabljajo tudi za optimizacijo spletne strani in varnost informacijskih sistemov.

Pravna podlaga: Prvi odstavek 6. člena ZVOP-2 v povezavi s točko f. prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (zakoniti interes)

Obseg podatkov:

  • podatki o vrsti brskalnika in uporabljeni različici,
  • operacijski sistem uporabnika,
  • ponudnik internetnih storitev uporabnika,
  • uporabnikov naslov IP,
  • datum in čas dostopa,
  • spletne strani, do katerih uporabnik dostopa prek naše spletne strani.

Trajanje: Podatki so izbrisani takoj, ko niso več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletnega mesta je to takrat, ko se zaključi vsakokratna seja. V primeru zlorabe pa se trajno.

Ugovor in odstranitev: Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletnega mesta je bistvenega pomena zadelovanje spletnega mesta. Posledično ne obstaja možnost ugovora s strani uporabnika.

b) Obdelava osebnih podatkov, pridobljenih preko spletnega obrazca za vzpostavitev stika

Namen: Za namen obdelave kontakta in namenjeni za izpolnitev pogodbe z uporabnikom in za prijavo uporabnika na termin za storitev. V primeru poslanega sporočila preko elektronske pošte velja enako.

Pravna podlaga: Prvi odstavek 6. člena ZVOP-2 v povezavi s točko f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (zakoniti interes). Če je namen kontakta prek e-pošte sklenitev pogodbe, potem je dodatna pravna podlaga za obdelavo prvi odstavek 6. člena Splošne uredbe v povezavi točka b prvega odstavka 6. člena GDPR.

Trajanje: Podatki so izbrisani takoj, ko niso več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebni podatki, ki so bili vneseni v vnosno masko kontaktnega formularja, in tisti, ki so bili poslani po e-pošti, so izbrisani takoj, ko je pogovor z uporabnikom zaključen, kadarkoli pred tem pa lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo. Pogovor je zaključen, ko je zadeva rešena. Podatki, ki so bili pridobljeni v postopku prijave in so namenjeni za izpolnitev pogodbe, se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za izpolnitev pogodbe. Tudi po sklenitvi pogodbe je včasih potrebno hraniti osebne podatke pogodbene stranke, da bi izpolnili pogodbene ali pravne obveznosti.

Ugovor in odstranitev: Uporabnik lahko kadarkoli umakne svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov tako, da pošlje elektronsko pošto na elektronski naslov info@sprogar.si, prav tako na naveden naslov pošlje zahtevo po spremembi shranjenih podatkov. Tudi uporabnik, ki vzpostavi kontakt po e-pošti, lahko kadarkoli ugovarja shranjevanju njegovih osebnih podatkov. V takem primeru se pogovor ne more nadaljevati. Če so podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, je predčasen izbris podatkov mogoč le, če pogodbene ali zakonske obveznosti ne preprečujejo izbrisa.

c) Obdelava osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe

Namen: Osebne podatke tako obdelujemo zaradi sklenitve pogodbe oziroma zahteve po sklenitvi pogodbe. Pravna podlaga: Prvi odstavek 6. člena ZVOP-2 v povezavi s točko b prvega odstavka 6. člena GDPR (izvajanje pogodbe).

Trajanje: V primeru dolgoročnega sodelovanja se podatki brišejo v roku pet let od zaključka zadnje storitve oziroma poravnave vseh obveznost. Če za vas opravimo le enkratno storitev se podatki brišejo v roku pet let od zaključka storitve oziroma poravnave vseh obveznosti.

3. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Družba Orthodontica zobozdravstvo vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjev, in sicer podjetju Align Technology, ki opravlja storitve za družbo Orthodontica zobozdravstvo d.o.o. in omogočajo družbi Orthodontica zobozdravstvo d.o.o., da zagotavlja storitev uporabnikom. Ponudniki storitev niso pooblaščeni za razkritje ali uporabo osebnih podatkov uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih družbe Orthodontica zobozdravstvo d.o.o. Osebne podatke lahko posredujemo ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za družbo Orthodontica zobozdravstvo d.o.o. , in omogočajo družbi Orthodontica zobozdravstvo d.o.o., da opravlja marketinške dejavnosti in izvedbo statističnih analiz (npr. Google). Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo, ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih družbe Orthodontica zobozdravstvo d.o.o.

4. PIŠKOTKI

Naše spletno mesto lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj oz. katere storitve ga ob tem zanimajo. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

5. VAŠE PRAVICE

V primeru, da obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, lahko to privolitev kadarkoli brezplačno prekličete. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev, in sicer tako, da pošlje elektronsko pošto na elektronski naslov info@sprogar.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe in ZVOP-2. Katerokoli pravico lahko posameznik pisno uveljavlja, pri tem mora navesti svoje ime, priimek ter elektronski naslov in zahtevo posreduje bodisi po navadni pošti na naslov: Orthodontica zobozdravstvo d.o.o., V boršt 11, 1235 Radomlje ali preko elektronske pošte na naslov info@sprogar.si. V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na gp.ip@ip-rs.si.

6. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembah in/ali dopolnitvah posameznik potrjuje, da je seznanjen in soglaša z njimi.